Wentylatory

Ziehl-Abegg

Nazwa Opis
FE031-4EK.0C.V7 wentylator ssący 300mm z siatką 220V
FE035-4EK.0F.V7 wentylator ssący 350mm z siatką 220V
FE040-4EK.2F.V7 wentylator ssący 400mm z siatką 220V
FE045-VDK.4F.V7 wentylator ssący 450mm z siatką 380V
ziehl

FE050-VDK.4I.V7 wentylator ssący 500mm

z siatką 380V

PRC

Nazwa Opis
MOD5 silnik wentylatora 5W
MOD10 silnik wentylatora 10W
mod

MOD16 silnik wentylatora 16W

MOD25 silnik wentylatora 25W
MOD34 silnik wentylatora 34W

 

dp200a

DP200 wentylator 120x120x38

komputerowy

 

YWF4E-250/S wentylator ssący 250mm z siatką;220V
YWF4E-300/S wentylator ssący 300mm z siatką;220V
YWF4E-350/S wentylator ssący 350mm z siatką;220V
Axial

YWF4E-400/S wentylator ssący 400mm

z siatką;220V
YWF4E-450/S wentylator ssący 450mm z siatką;220V
YWF4E-500/S wentylator ssący 500mm z siatką;220V
YWF4E-630/S wentylator ssący 630mm z siatką;220V
YWF4E-300/B wentylator pchający 300mm z siatką;220V
YWF4E-350/B wentylator pchający 350mm z siatką;220V
YWF4E-400/B wentylator pchający 400mm z siatką;220V
YWF4E-450/B wentylator pchający 450mm z siatką;220V

drzwi chłodnicze