Czynnik chłodniczy to czynnik termodynamiczny, który uczestniczy w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym lub pompie ciepła. Czynnik chłodniczy wrze pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze pobierając ciepło, które następnie oddaje w takcie skraplania pod wyższym ciśnieniem i w wyższej temperaturze.

Czynniki chłodnicze zostały wprowadzone do chłodnictwa w latach trzydziestych XIX wieku. Od tego czasu dobór chłodziw do instalacji przemysłowych, komercyjnych i domowych ulegał zmianom. Czynniki uznane za niekorzystne dla środowiska naturalnego są sukcesywnie wypierane z rynku na rzecz rozwiązań postrzeganych jako przyjazne dla środowiska. Jednym z nich jest czynnik chłodniczy R600a.

Izobutan dedykowany do stosowania w układach chłodniczych jest naturalnym chłodziwem, które jest odpowiednie dla różnych zastosowań chłodniczych. A doskonałe właściwości termodynamiczne przy jednoczesnym niewielkim oddziaływaniu na środowisko przysparzają mu coraz większej popularności.

Izobutan: Chłodziwo R600a


Izobutan to czynnik chłodniczy obecnie powszechnie zalecany do stosowania w domowych chłodziarkach oraz mniejszych chłodziarkach handlowych. Za jego wyborem przemawia fakt, iż izobutan – czynnik chłodniczy R600a – jest gazem nietoksycznym z zerowym wskaźnikiem ODP oraz bardzo niskim wskaźnikiem GWP.

Zastosowanie czynnika chłodniczego R600a wymaga odpowiedniego zaprojektowania instalacji chłodniczych dla tego typu czynnika. Co ważne, instalacje tego typu mogą pracować także z czynnikami alternatywnymi, co daje nam możliwość wyboru najbardziej korzystnego chłodziwa.

Charakterystyka czynnika R600a

 

Pod względem efektywności izobutan to czynnik chłodniczy, który ma parametry zbliżone do dwóch innych czynników R12 i R134a. Chłodziwo jest izomerem butanu i ma postać bezbarwnego, bezwonnego gazu. Jest to gaz skroplony pod ciśnieniem, który charakteryzuje się właściwościami łatwopalnymi i wybuchowymi. Czynnik chłodniczy R600a można zamówić w małych butlach 420 g.

drzwi chłodnicze