Czynniki chłodniczy to czynnik termodynamiczny. Chłodziwo uczestniczy w procesie wymiany ciepła w urządzeniu chłodniczym lub pompie ciepła, w związku z czym jest ważnym komponentem instalacji klimatyzacji i chłodniczej.

Czynniki chłodnicze zostały wprowadzone na rynek w latach 30. XIX wieku jako naturalna konsekwencja wynalezienia przez Jacoba Perkinsa parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego. Na przestrzeni lat czynniki chłodnicze były wprowadzane i wycofywane z obiegu. Obecnie jesteśmy świadkami procesu takiej wymiany – chłodziwa uznane za niekorzystne dla środowiska naturalnego są wycofywane, a ich miejsce zajmują czynniki chłodnicze o bardziej korzystnych parametrach użytkowych, takie jak propan.

Propan: Czynnik chłodniczy R290

Czynnik chłodniczy R290 znany również jako propan jest naturalnym czynnikiem chłodniczym odpowiednim do różnych zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych. Popularność czynnika R290 stale wzrasta. Decydują o tym jego doskonałe właściwości termodynamiczne oraz niewielki wpływ oddziaływania na środowisko. Propan jest gazem nietoksycznym o zerowym wskaźniku ODP i bardzo niskim GWP. Czynnik chłodniczy R290 jest gazem palnym, w związku z czym nie może być stosowany w instalacjach fluorowęglowodorowych.

Zalety propanu

Wybór instalacji współpracującej z czynnikiem R290 niesie za sobą szereg korzyści – tak dla środowiska naturalnego, jak i użytkowników instalacji klimatyzacji i chłodniczej. Do podstawowych zalet omawianego czynnika zaliczyć należy:

-        ekologiczny charakter czynnika R290 – propan występuje w przyrodzie, bez ingerencji człowieka,

-        możliwość stosowania bez ograniczeń w odniesieniu do negatywnego wpływu na ocieplenie klimatu lub ochronę warstwy ozonowej,

-        niską cenę czynnika, a co za tym idzie ekonomiczny charakter pracy instalacji,

-        możliwość uniknięcia obowiązkowych płatnych badań szczelności – urządzenia pracujące z czynnikiem R290 nie wymagają tego typu badań,

-        cichą pracę urządzenia,

-        powszechne zastosowanie w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych.

W zastosowaniu przemysłowym urządzenia z czynnikiem R290 (propan) nie podlegają obowiązkowi wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów.

drzwi chłodnicze